ALTINN

  1. NAV må registrere konsument av samtykke i rettighetsregisteret.

  2. NAV trenger da følgende informasjon fra konsument: virksomhetsnummer og retur domene

  3. Konsument følger guide fra Altinn: Guide Datakonsument

Samtykke URL parametere

Konsument trenger å bruke følgende parametere i sin request mot altinn.

Parameter Format Obligatorisk/valgfri Beskrivelse
Resources 5252_1 (eksempel) Obligatorisk Tjenestekode og tjenesteutgavekode på tjenesten som datakilde har definert som samtykketjeneste. Kan også være flere tjenester dersom det skal samtykkes til å dele data fra flere datasett hos en eller flere datakilder. Tjenestekode og tjenesteutgavekode separeres med underscore og ved bruk av flere tjenester separeres disse med punktum (eks. Resources=4629_2.4630_1) Kodene må man få hos datakilde, se API beskrivelse.
CoveredBy organisasjonsnummer Obligatorisk Organisasjonsnummeret til datakonsument.På samtykkesiden er det navnet som er knyttet til organisasjonsnummeret som presenteres.
OfferedBy organisasjonsnummer eller fødselsnummer Valgfri Inneholder fødselsnummer eller organisasjonsnummer til aktøren som det ønskes samtykke fra.
RedirectUrl gyldig url Obligatorisk Url som sluttbruker blir sendt tilbake til etter å ha samtykket/ikke samtykket til innsyn i data
ValidToDate YYYY-MM-DD hh:mm:ss Obligatorisk Dato og tidspunkt for når samtykket opphører
LanguageCode en, nb-NO, nn-NO Valgfri Angir hvilket språk sluttbruker skal få opp samtykkesiden på. Kan velge mellom engelsk (en), bokmål (nb-NO) og nynorsk (nn-NO). Sendes ikke språkkode med kommer samtykkesiden opp på språket som er satt av bruker i profilen i Altinn
DelegationContext tekst Obligatorisk Beskrivelse fra datakonsument på hva som er formålet med samtykket. Det kan hende at det finnes føringer fra datakilde på utformingen av denne teksten. Sjekk med datakilde.
ResponseType code Obligatorisk Vil alltid være «code». Angir at man skal ha en autorisasjonskode i retur som skal benyttes for å hente token
5252_1_fraOgMed dd.mm.yyyy Obligatorisk Startdato for dataspørring til Datakonsument mot Datakilde (NAV).
5252_1_tilOgMed dd.mm.yyyy Obligatorisk Sluttdato for dataspørring til Datakonsument mot Datakilde (NAV).
UserToken Hex-enkodet SHA-256, eks: CF1F71474AF6B8F6241C1AE… Valgfri Kan oppgis som en SHA-256 hash av en brukers fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom). Hvis oppgitt, blir denne sammenlignet med evt. allerede innlogget bruker i Altinn. Hvis bruker er innlogget med et annet fødselsnummer, blir brukeren bedt om å logge inn på nytt

Parametere med blå bakgrunnsfarge er parametere fra Altinn. Parametere med rød bakgrunnsfarge er ekstra parametere definert av NAV.

Tekst templat for DelegationContext til konsumentene

Konsument må legge inn sitt bedriftsnavn i teksten nedenfor for feltene NAVN_SELSKAP.

For å behandle søknaden din, starte og stoppe utbetaling av uføreytelser,
beregne riktig utbetalingsgrad og utbetale uføreytelser for riktig tidsperiode trenger NAVN_SELSKAP visse personopplysninger om deg fra NAV.
Ved å samtykke, gir du NAV rett til å utlevere disse personopplysningene direkte og elektronisk til NAVN_SELSKAP.
Dersom du ikke ønsker å samtykke til dette, kan du selv eller forsikringsselskapet hente inn opplysningene manuelt fra NAV.
Du må da selv ta kontakt med forsikringsselskapet for videre saksgang.
Merk at manuell innhenting av opplysninger ofte vil føre til noe lenger saksbehandlingstid.
Personopplysningene som innhentes vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er oppgitt her.
Personopplysningene vil heller ikke bli utlevert til tredjemann.
Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.
Dette kan du gjøre via Altinns samtykkeløsning www.altinn.no.
Forsikringsselskapet vil da ikke lenger innhente personopplysninger om deg direkte og elektronisk fra NAV.

Eksempel request url for konsument med alle parametere