Hvordan komme igang?

Registrering

Start med å registrere deg, bruk en epostadresse som tilhører domene til organisasjonen du representerer.

Du registrerer deg under fane "SIGN IN"

Du vil motta en epost med en aktiveringslinke.

Produkt

For å kunne benytte vår API'er må du sette opp et abonnement(subscription) mot rett produkt.

Aktuelle produkter finner du under fane "PRODUKTER".

Når du oppretter et abonnement får du spørsmål om "subscription name", default er dette produktnavn.
Her er det anbefalt å bruke: <produktnavn> - <navn på din organisasjon>.
Om du bruker API på vegne av en annen org bruk: <produktnavn> - <navn på organisasjon du kaller på vegne av>.

Når abonnementet er aktivert vil du få tilgang til API-nøkler som må brukes når du tar i bruk API.

Ta i bruk API

Se Integrasjonsguiden under fane "INTEGRASJONSGUIDE" for hvordan integrere med våre API'er.

Hvert enkelt API er beskrevet i detalj under fane "APIS".

Testmiljø

https://api-portal-preprod.nav.no/