APIs

 • Aa-registeret - API

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:aareg/v1/arbeidsforhold.

  Dokumentasjon om Aa-registeret og bruk av API'er er tilgjengelig på GitHub

 • Aa-registeret - OTP API

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:aareg/v1/arbeidsforhold/otp.

  Dokumentasjon om Aa-registeret og bruk av API'er er tilgjengelig på GitHub"

 • Arbeid Arbeidsavklaringspenger

  API for å finne vedtak og meldekort for NAV-brukere som mottar Arbeidsavklaringspenger (AAP).

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:arbeid/v1/aap.

  Altinn tjenestekode og tjenesteutgavekode er 5252_X, hvor X er 1 eller større.

  Klikk her for begrepsforklaringer og kodeverksbeskrivelser.

 • Helse FKR hendelser

  Helsedirektoratet bruker dette API'et til å varsle NAV om at endringer har skjedd i deres Felles kontaktregister (FKR).

  Påkrevd scope er nav:helse/v1/fkrhendelser.

 • Helse Medlemskapsunntak

  Tilkobling:

  For å kunne benytte tjenesten må konsumenten være autorisert i Maskinporten etter avtale med NAV. Scopet på access tokenet fra Maskinporten må være: nav:helse/v1/medlemskapsunntak.

  Tjenesten:

  Tjenesten tillater konsumenter å hente perioder som beskriver unntak fra hovedregelen om personers medlemskap i den norske folketrygden. Avhengig av hvilket endepunkt man bruker gjør man dette ved å spesifisere en naturlig ident (D- eller fødselsnummer), eller den funksjonelle ID'en til et konkret medlemskapsunntak.

 • Helse Uføreopplysninger

  For å kunne benytte tjenesten må konsumenten autentisere seg gjennom ID-porten Virksomhet og ha avtale med NAV. I tillegg må konsumenten ha samtykke fra bruker og hente et samtykketoken fra Altinns Samtykkeløsning. Disse to tokenene sendes sammen med brukers Fnr/Dnr, fra-og-med dato, samt til-og-med dato som inn-parametere til tjenesten. Tjenesten returnerer uføreopplysninger for ønsket periode så fremt samtykket gjelder for perioden Hva, når og hvem som har hentet ut uføreopplysninger vil bli logget i en database. Bruker kan logge seg inn på nav.no for å lese av disse hendelsene.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helse/v1/uforeopplysninger.

  Samtykke hos Altinn identifiseres med tjenestekode og tjenesteutgavekode 5252_X, der X er 2 eller 3.

  Klikk her for begrepsforklaringer.

 • Helserefusjon eresept-utlevert api

  Api for å hente div info om utleverte resepter

 • Helserefusjon Frikortborger FKR hendelser

  API for å motta hendelser fra FKR for behandling av Frikortborger.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/frikort/borger/fkrhendelse.

 • Helserefusjon Frikort-brev

  API for å hente Frikortvedtaksbrev.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/frikort.

 • Helserefusjon helse-utbetaling api

  Api for å overføre betalingsoppdrag til hdir og ta i mot kvitteringer