Pensjon TP-registeret, forhold mellom person og ordning, og Innsyn.

Innsyn, forhold og ytelser

Host

Query parameters

Headers

Request body

Authorization

Access token expires on:

Request URL

HTTP request