Helserefusjon eresept-utlevert api

leverer map mellom enkeltregningid og fødselsnummer

Host

Query parameters

Headers

Request body

Authorization

Access token expires on:

Request URL

HTTP request