Digdir

Access_token

 1. Konsument (ekstern part) tar kontakt med NAV for å få tilgang til et API

  • Input til NAV: Orgnummer

  • NAV gir tilgang til scope til konsument

 2. Konsument registrerer seg i Maskinporten
  • Ta kontakt med Digdir for å registrere første gang

  • Valgfri: Registrer ny klient

  • Registrere hvilket scope klient skal ha tilgang til

  • Valgfri: Registrere onBehalfOf hos Digdir

  • Digdir Guide