APIs

 • Helserefusjon SAR eksport

  API for å eksportere SAR data til FKR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/sareksport.

 • Pensjon Samordningspliktige Hendelser

  Hendelseskø for samordningspliktige hendelser (AP og AFP)

  Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/samordning

 • Pensjon Simuler Alderspensjon

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v3/alderspensjon. Dette er en simuleringstjeneste for tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor, og benyttes for å kunne simulere tjenestepensjon fra 2018 for brukere født i perioden 1954 - 1962 med TP-forhold.

 • Pensjon TP-registeret Innsyn

  API for innsyn i NAV registrerte tjenestepensjons forhold og ytelser.

  Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/tpregisteret

 • Pensjon Vedtaksinformasjon

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/vedtaksinformasjon.

  Tjenesten returnerer den samordningspliktige informasjonen om en brukers vedtak.

 • Pensjon Ytelse

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelse.

  Dette tokenet sendes sammen med brukers Fnr/Dnr som header, og en dato som inn-parameter til tjeneste.

  Tjenesten returnerer svar på om angitt bruker har eller har hatt et aktivt pensjonsforhold.

 • Pensjon Ytelsehistorikk

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelsehistorikk.

  Tjenesten returnerer nødvendig informasjonen om brukers ytelse.