Pensjon Vedtaksinformasjon

API change history

For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/vedtaksinformasjon.

Tjenesten returnerer den samordningspliktige informasjonen om en brukers vedtak.

hentVedtaksinformasjonForSamordning

Utleverer informasjon om en brukers vedtak etter ett gitt tidspunkt.

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Angir fomDato for perioden man ønsker opplysninger for.

Request headers

 • string

  Brukers fnr/dnr.

 • string

  TP-Nummer

 • string

  Format - byte. Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av Maskinporten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

OK

Representations

{
 "kap20InfoList": [
  {
   "vedtaksKode": "string",
   "virkFom": "string",
   "virkTom": "string",
   "vedtakId": 0.0,
   "trygdetidAnvendt": 0,
   "totalBelopNetto": 0,
   "resultatKilde": "string",
   "merknadsListe": [
    {
     "argumentListeString": [],
     "kode": "string"
    }
   ],
   "sakType": "string",
   "ytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ],
   "pensjonsbeholdning": 0.0,
   "garantitilleggsbeholdning": 0.0,
   "garantipensjonsnivasats": "string",
   "garantipensjonsnivasatsBelop": 0.0,
   "garantipensjonsbeholdning": 0.0,
   "totalbelopNettoAr": 0.0,
   "delingstallUttak": 0.0,
   "delingstall67": 0.0,
   "uttaksgrad": 0,
   "minstenivatilleggIndividuelt": 0,
   "minstenivatilleggPensjonistpar": 0,
   "uvektedeytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ]
  }
 ],
 "kap19InfoList": [
  {
   "vedtaksKode": "string",
   "virkFom": "string",
   "virkTom": "string",
   "vedtakId": 0.0,
   "trygdetidAnvendt": 0,
   "totalBelopNetto": 0,
   "resultatKilde": "string",
   "merknadsListe": [
    {
     "argumentListeString": [],
     "kode": "string"
    }
   ],
   "sakType": "string",
   "ytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ],
   "resultatKode": "string",
   "uttaksgrad": 0,
   "basisgp": 0.0,
   "basistp": 0.0,
   "basispt": 0.0,
   "forholdstallUttak": 0.0,
   "forholdstall67": 0.0,
   "grunnpensjonsats": 0.0,
   "totalbelopNettoAr": 0.0,
   "gpRestpensjon": 0.0,
   "ptRestpensjon": 0.0,
   "tpRestpensjon": 0.0,
   "spt": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "ypt": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "yrkesskadegrad": 0.0,
   "fnrAvdod": "string",
   "sptAvdod": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "yptAvdod": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "optAvdod": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "yrkesskadegradAvdod": 0.0,
   "anvendtTrygdetidAvdod": 0,
   "uforegrad": 0,
   "minstenivatilleggIndividuelt": 0,
   "minstenivatilleggPensjonistpar": 0,
   "vilkarsvedtakForBarnSomGirRettTilBarnetillegg": [
    {
     "gjelderFnr": "string",
     "fom": "string",
     "tom": "string"
    }
   ],
   "uvektedeytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ]
  }
 ],
 "afpPrivatInfoList": [
  {
   "vedtaksKode": "string",
   "virkFom": "string",
   "virkTom": "string",
   "vedtakId": 0.0,
   "trygdetidAnvendt": 0,
   "totalBelopNetto": 0,
   "resultatKilde": "string",
   "merknadsListe": [
    "string"
   ],
   "sakType": "string",
   "ytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ],
   "forholdstallKompensasjonstillegg": 0.0,
   "afpOpptjeningTotalbelop": 0.0
  }
 ],
 "afpOffentligInfoList": [
  {
   "vedtaksKode": "string",
   "virkFom": "string",
   "virkTom": "string",
   "vedtakId": 0.0,
   "trygdetidAnvendt": 0,
   "totalBelopNetto": 0,
   "resultatKilde": "string",
   "merknadsListe": [
    "string"
   ],
   "sakType": "string",
   "ytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ],
   "resultatKode": "string",
   "uttaksgrad": 0,
   "grunnpensjonsats": 0.0,
   "fremtidigPensjonsgivendeInntektBruker": 0,
   "spt": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "minstenivatilleggIndividuelt": 0,
   "minstenivatilleggPensjonistpar": 0
  }
 ],
 "AP67InfoList": [
  {
   "vedtaksKode": "string",
   "virkFom": "string",
   "virkTom": "string",
   "vedtakId": 0.0,
   "trygdetidAnvendt": 0,
   "totalBelopNetto": 0,
   "resultatKilde": "string",
   "merknadsListe": [
    "string"
   ],
   "sakType": "string",
   "ytelseskomponenter": [
    {
     "ytelseskomponentType": "string",
     "resultatKilde": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "brutto": 0,
     "bruttoPerAr": 0.0,
     "fradrag": 0,
     "netto": 0,
     "erBrukt": true,
     "merknadliste": {
      "argumentListe": [
       "string"
      ],
      "kode": "string"
     },
     "sakType": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "fradragsTransaksjon": true,
     "ytelseKomponentTypeCti": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "formelKode": {
      "code": "string",
      "decode": "string"
     },
     "inntektBruktIAvkorting": 0,
     "osLinjeIdFk": 0
    }
   ],
   "resultatKode": "string",
   "brutto": 0,
   "netto": 0,
   "p67Beregning": true,
   "grunnpensjonsats": 0.0,
   "sertillleggsats": 0.0,
   "ventetilleggProsent": 0.0,
   "vilkarsvedtakForBarnSomGirRettTilBarnetillegg": [
    {
     "gjelderFnr": "string",
     "fom": "string",
     "tom": "string"
    }
   ],
   "involvertePersonerNokkelinfoListe": [
    {
     "fnr": "string",
     "grunnlagrolleKode": "string",
     "spt": {
      "poengrekke": {
       "pa": 0,
       "pa_f92": 0,
       "pa_e91": 0,
       "tpiFaktor": 0.0
      },
      "sluttpoengtall": 0.0
     },
     "ypt": {
      "poengrekke": {
       "pa": 0,
       "pa_f92": 0,
       "pa_e91": 0,
       "tpiFaktor": 0.0
      },
      "sluttpoengtall": 0.0
     },
     "opt": {
      "poengrekke": {
       "pa": 0,
       "pa_f92": 0,
       "pa_e91": 0,
       "tpiFaktor": 0.0
      },
      "sluttpoengtall": 0.0
     },
     "anvendtTrygdetid": 0,
     "anvendtIBeregningen": true
    }
   ],
   "sluttpoengtall": {
    "poengrekke": {
     "pa": 0,
     "pa_f92": 0,
     "pa_e91": 0,
     "tpiFaktor": 0.0
    },
    "sluttpoengtall": 0.0
   },
   "minstenivatilleggIndividuelt": 0,
   "minstenivatilleggPensjonistpar": 0,
   "yrkesskadegrad": 0,
   "fremtidigPensjonsgivendeInntektBruker": 0,
   "uforegrad": 0
  }
 ]
}
{
 "title": "Vedtaksinformasjon",
 "type": "object",
 "properties": {
  "kap20InfoList": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Kap20Info",
    "type": "object",
    "properties": {
     "vedtaksKode": {
      "description": "Hvilken type vedtak dette er. ",
      "type": "string"
     },
     "virkFom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Første virk for ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "virkTom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Dagen før opphør av ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "vedtakId": {
      "description": "Identifikator for vedtak.",
      "type": "number",
      "format": "int64"
     },
     "trygdetidAnvendt": {
      "description": "Antall trygdetid anvendt i vedtak. ",
      "type": "integer"
     },
     "totalBelopNetto": {
      "description": "Angir sum netto per mnd. ",
      "type": "integer"
     },
     "resultatKilde": {
      "description": "Kilden til beregningen som angir om beregningen er utført automatisk av regelmotoren, manuelt av en saksbehandler eller om den er konvertert inn. ",
      "type": "string"
     },
     "merknadsListe": {
      "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Merknad",
       "description": "Informasjon om avvik eller spesielle forhold fra regeltjeneste",
       "type": "object",
       "properties": {
        "argumentListeString": {
         "type": "array"
        },
        "kode": {
         "description": "Kodetekst som beskriver merknaden.",
         "type": "string"
        }
       }
      }
     },
     "sakType": {
      "description": "Angir hva slags sak komponenten er knyttet til. F.eks. ALDER, AFP, AFP_PRIVAT. ",
      "type": "string"
     },
     "ytelseskomponenter": {
      "description": "Ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     },
     "pensjonsbeholdning": {
      "description": "Angir verdi for beholdning. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "garantitilleggsbeholdning": {
      "description": "Angir verdi for beholdning.. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "garantipensjonsnivasats": {
      "description": "Garantipensjonsnivå. Kan være ordinær og høy. ",
      "type": "string"
     },
     "garantipensjonsnivasatsBelop": {
      "description": "Satsen brukt ved utregning. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "garantipensjonsbeholdning": {
      "description": "Angir verdi for beholdning.. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "totalbelopNettoAr": {
      "description": "Netto totalbeløp per år.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "delingstallUttak": {
      "description": "Brukers delingstall ved uttak(interpolert). ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "delingstall67": {
      "description": "Bruker delingstall ved 67. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "uttaksgrad": {
      "description": "Uttaksgraden av alderspensjon som er benyttet i beregningen.",
      "type": "integer"
     },
     "minstenivatilleggIndividuelt": {
      "description": "Minstenivatillegg individuelt netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "minstenivatilleggPensjonistpar": {
      "description": "Minstenivatillegg pensjonistpar netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "uvektedeytelseskomponenter": {
      "description": "Uvektede ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     }
    }
   }
  },
  "kap19InfoList": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Kap19Info",
    "type": "object",
    "properties": {
     "vedtaksKode": {
      "description": "Hvilken type vedtak dette er. ",
      "type": "string"
     },
     "virkFom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Første virk for ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "virkTom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Dagen før opphør av ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "vedtakId": {
      "description": "Identifikator for vedtak.",
      "type": "number",
      "format": "int64"
     },
     "trygdetidAnvendt": {
      "description": "Antall trygdetid anvendt i vedtak. ",
      "type": "integer"
     },
     "totalBelopNetto": {
      "description": "Angir sum netto per mnd. ",
      "type": "integer"
     },
     "resultatKilde": {
      "description": "Kilden til beregningen som angir om beregningen er utført automatisk av regelmotoren, manuelt av en saksbehandler eller om den er konvertert inn. ",
      "type": "string"
     },
     "merknadsListe": {
      "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Merknad",
       "description": "Informasjon om avvik eller spesielle forhold fra regeltjeneste",
       "type": "object",
       "properties": {
        "argumentListeString": {
         "type": "array"
        },
        "kode": {
         "description": "Kodetekst som beskriver merknaden.",
         "type": "string"
        }
       }
      }
     },
     "sakType": {
      "description": "Angir hva slags sak komponenten er knyttet til. F.eks. ALDER, AFP, AFP_PRIVAT. ",
      "type": "string"
     },
     "ytelseskomponenter": {
      "description": "Ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     },
     "resultatKode": {
      "description": "Hvilken type beregning dette er.",
      "type": "string"
     },
     "uttaksgrad": {
      "description": "Uttaksgraden av alderspensjon som er benyttet i beregningen.",
      "type": "integer"
     },
     "basisgp": {
      "description": "Basis grunnpensjon.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "basistp": {
      "description": "Basis tilleggspensjon.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "basispt": {
      "description": "Basis pensjonstillegg.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "forholdstallUttak": {
      "description": "Forholdstall ved uttak.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "forholdstall67": {
      "description": "Forholdstall ved 67.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "grunnpensjonsats": {
      "description": "Grunnpensjonsats, kan for eksempel v�re 0,9 eller 1,0. Vil ikke v�re satt for vedtak fattet f�r desember 2008.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "totalbelopNettoAr": {
      "description": "Netto totalbeløp per år. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "gpRestpensjon": {
      "description": "Restpensjon av grunnpensjon per år.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "ptRestpensjon": {
      "description": "Restpensjon av pensjonstillegg per år.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "tpRestpensjon": {
      "description": "Restpensjon av tilleggspensjon per år.",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "spt": {
      "description": "Sluttpoengtall på tilleggspensjon. ",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "ypt": {
      "description": "Sluttpoengtall for yrkesskade. ",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "yrkesskadegrad": {
      "description": "Angir den siste yrkesskadegraden (fra yrkesskadegrunnlaget) som er lagt til grunn på beregningen. Kun relevant for ytelser der yrkesskade er tatt hensyn til. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "fnrAvdod": {
      "description": "Fødselsnummer til avdøde som er hensyntatt i beregningen.",
      "type": "string"
     },
     "sptAvdod": {
      "description": "Sluttpoengtall på tilleggspensjon for avdøde. ",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "yptAvdod": {
      "description": "Sluttpoengtall for yrkesskade for avdøde. ",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "optAvdod": {
      "description": "Sluttpoengtall ved overkompensasjon på tilleggspensjonen for avdød. ",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "yrkesskadegradAvdod": {
      "description": "Angir den siste yrkesskadegraden for avdøde (fra yrkesskadegrunnlaget) som er lagt til grunn på beregningen. Kun relevant for ytelser der yrkesskade er hensyntatt. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "anvendtTrygdetidAvdod": {
      "description": "Den trygdetiden som er anvendt i pensjonsberegningen for avdøde. ",
      "type": "integer"
     },
     "uforegrad": {
      "description": "Uføregrad. ",
      "type": "integer"
     },
     "minstenivatilleggIndividuelt": {
      "description": "Minstenivatillegg individuelt netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "minstenivatilleggPensjonistpar": {
      "description": "Minstenivatillegg pensjonistpar netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "vilkarsvedtakForBarnSomGirRettTilBarnetillegg": {
      "description": "Liste med vilkårsvedtak for barn som gir rett til barnetillegg.",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Vilkarsvedtak",
       "type": "object",
       "properties": {
        "gjelderFnr": {
         "description": "Fødselsnummer til barnet vilkårsvedtaket gjelder",
         "type": "string"
        },
        "fom": {
         "description": "Virkningsdatoen, fra og med, vedtaket gjelder fra.",
         "type": "string",
         "format": "date"
        },
        "tom": {
         "description": "Eventuell dato vedtaket er tidsbegrenset til og skal opphøre fra.",
         "type": "string",
         "format": "date"
        }
       },
       "required": [
        "gjelderFnr"
       ]
      }
     },
     "uvektedeytelseskomponenter": {
      "description": "Uvektede ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     }
    },
    "required": [
     "resultatKode"
    ]
   }
  },
  "afpPrivatInfoList": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "AfpPrivatInfo",
    "type": "object",
    "properties": {
     "vedtaksKode": {
      "description": "Hvilken type vedtak dette er. ",
      "type": "string"
     },
     "virkFom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Første virk for ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "virkTom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Dagen før opphør av ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "vedtakId": {
      "description": "Identifikator for vedtak.",
      "type": "number",
      "format": "int64"
     },
     "trygdetidAnvendt": {
      "description": "Antall trygdetid anvendt i vedtak. ",
      "type": "integer"
     },
     "totalBelopNetto": {
      "description": "Angir sum netto per mnd. ",
      "type": "integer"
     },
     "resultatKilde": {
      "description": "Kilden til beregningen som angir om beregningen er utført automatisk av regelmotoren, manuelt av en saksbehandler eller om den er konvertert inn. ",
      "type": "string"
     },
     "merknadsListe": {
      "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "string"
      }
     },
     "sakType": {
      "description": "Angir hva slags sak komponenten er knyttet til. F.eks. ALDER, AFP, AFP_PRIVAT. ",
      "type": "string"
     },
     "ytelseskomponenter": {
      "description": "Ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     },
     "forholdstallKompensasjonstillegg": {
      "description": "Forholdstall brukt i beregning av kompensasjonstillegg. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "afpOpptjeningTotalbelop": {
      "description": "Totalverdi av beholdning (opptjeningsgrunnlaget x 0.314). ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     }
    }
   }
  },
  "afpOffentligInfoList": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "AfpOffentligInfo",
    "type": "object",
    "properties": {
     "vedtaksKode": {
      "description": "Hvilken type vedtak dette er. ",
      "type": "string"
     },
     "virkFom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Første virk for ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "virkTom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Dagen før opphør av ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "vedtakId": {
      "description": "Identifikator for vedtak.",
      "type": "number",
      "format": "int64"
     },
     "trygdetidAnvendt": {
      "description": "Antall trygdetid anvendt i vedtak. ",
      "type": "integer"
     },
     "totalBelopNetto": {
      "description": "Angir sum netto per mnd. ",
      "type": "integer"
     },
     "resultatKilde": {
      "description": "Kilden til beregningen som angir om beregningen er utført automatisk av regelmotoren, manuelt av en saksbehandler eller om den er konvertert inn. ",
      "type": "string"
     },
     "merknadsListe": {
      "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "string"
      }
     },
     "sakType": {
      "description": "Angir hva slags sak komponenten er knyttet til. F.eks. ALDER, AFP, AFP_PRIVAT. ",
      "type": "string"
     },
     "ytelseskomponenter": {
      "description": "Ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     },
     "resultatKode": {
      "description": "Hvilken type beregning dette er.",
      "type": "string"
     },
     "uttaksgrad": {
      "description": "Uttaksgraden av alderspensjon som er benyttet i beregningen.",
      "type": "integer"
     },
     "grunnpensjonsats": {
      "description": "Grunnpensjonsats. Kan for eksempel være 0,9 eller 1,0. Vil ikke være satt for vedtak fattet før desember 2008. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "fremtidigPensjonsgivendeInntektBruker": {
      "description": "Brukers fremtidige pensjonsgivende inntekt. ",
      "type": "integer"
     },
     "spt": {
      "description": "Sluttpoengtall på tilleggspensjon. ",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "minstenivatilleggIndividuelt": {
      "description": "Minstenivatillegg individuelt netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "minstenivatilleggPensjonistpar": {
      "description": "Minstenivatillegg pensjonistpar netto. ",
      "type": "integer"
     }
    }
   }
  },
  "AP67InfoList": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "AP67Info",
    "type": "object",
    "properties": {
     "vedtaksKode": {
      "description": "Hvilken type vedtak dette er. ",
      "type": "string"
     },
     "virkFom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Første virk for ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "virkTom": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Dagen før opphør av ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "vedtakId": {
      "description": "Identifikator for vedtak.",
      "type": "number",
      "format": "int64"
     },
     "trygdetidAnvendt": {
      "description": "Antall trygdetid anvendt i vedtak. ",
      "type": "integer"
     },
     "totalBelopNetto": {
      "description": "Angir sum netto per mnd. ",
      "type": "integer"
     },
     "resultatKilde": {
      "description": "Kilden til beregningen som angir om beregningen er utført automatisk av regelmotoren, manuelt av en saksbehandler eller om den er konvertert inn. ",
      "type": "string"
     },
     "merknadsListe": {
      "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "string"
      }
     },
     "sakType": {
      "description": "Angir hva slags sak komponenten er knyttet til. F.eks. ALDER, AFP, AFP_PRIVAT. ",
      "type": "string"
     },
     "ytelseskomponenter": {
      "description": "Ytelseskomponenter som kan forekomme",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelsekomponent",
       "description": "Felter vil variere basert på typen ytelseskomponent",
       "type": "object",
       "discriminator": "ytelseskomponentType",
       "properties": {
        "ytelseskomponentType": {
         "description": "",
         "type": "string"
        },
        "resultatKilde": {
         "title": "resultatKilde",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "brutto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "bruttoPerAr": {
         "description": "",
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "fradrag": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "netto": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "erBrukt": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "merknadliste": {
         "title": "merknadliste",
         "description": "Dette er en liste med merknader fra regelmotoren – forklaringer, unntak og avvisningsgrunner. ",
         "type": "object",
         "properties": {
          "argumentListe": {
           "description": "",
           "type": "array",
           "items": {
            "type": "string"
           }
          },
          "kode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "sakType": {
         "title": "sakType",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "fradragsTransaksjon": {
         "description": "",
         "type": "boolean"
        },
        "ytelseKomponentTypeCti": {
         "title": "ytelseKomponentTypeCti",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "formelKode": {
         "title": "formelKode",
         "description": "",
         "type": "object",
         "properties": {
          "code": {
           "description": "",
           "type": "string"
          },
          "decode": {
           "description": "",
           "type": "string"
          }
         }
        },
        "inntektBruktIAvkorting": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        },
        "osLinjeIdFk": {
         "description": "",
         "type": "integer"
        }
       },
       "required": [
        "ytelseskomponentType"
       ]
      }
     },
     "resultatKode": {
      "description": "Hvilken type beregning dette er. ",
      "type": "string"
     },
     "brutto": {
      "description": "Totalbeløp for beregningen før avkorting. Vil kunne være satt til ?-1?for vedtak fattet før desember 2008. ",
      "type": "integer"
     },
     "netto": {
      "description": "Totalbeløp for beregningen etter avkorting. ",
      "type": "integer"
     },
     "p67Beregning": {
      "description": "Flagg som angir om det er gjort en beregning etter reglen for P67 dersom det er alderspensjon. ",
      "type": "boolean"
     },
     "grunnpensjonsats": {
      "description": "Grunnpensjonsats. Kan for eksempel være 0,9 eller 1,0. Vil ikke være satt for vedtak fattet før desember 2008. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "sertillleggsats": {
      "description": "Hvis mottaker har liten eller ingen tilleggspensjon, tilståes det et særtillegg. Størrelsen avhenger av særtilleggsats og eventuell tilleggspensjon. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "ventetilleggProsent": {
      "description": "Ventetilleggsprosent. ",
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "vilkarsvedtakForBarnSomGirRettTilBarnetillegg": {
      "description": "Liste med vilkårsvedtak for barn som gir rett til barnetillegg.",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Vilkarsvedtak",
       "type": "object",
       "properties": {
        "gjelderFnr": {
         "description": "Fødselsnummer til barnet vilkårsvedtaket gjelder",
         "type": "string"
        },
        "fom": {
         "description": "Virkningsdatoen, fra og med, vedtaket gjelder fra.",
         "type": "string",
         "format": "date"
        },
        "tom": {
         "description": "Eventuell dato vedtaket er tidsbegrenset til og skal opphøre fra.",
         "type": "string",
         "format": "date"
        }
       },
       "required": [
        "gjelderFnr"
       ]
      }
     },
     "involvertePersonerNokkelinfoListe": {
      "description": "Liste med beregningsgrunnlag for personer som har vært vurdert i beregningen. Om hvert beregningsgrunnlag har vært brukt i beregningen angis av feltet ?anvendtIBeregningen?. ",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "BeregningNokkelinfo",
       "type": "object",
       "properties": {
        "fnr": {
         "description": "Fødselsnummer eller D-nummer til en person. ",
         "type": "string"
        },
        "grunnlagrolleKode": {
         "description": "Kode som angir hvilken rolle persongrunnlaget har på kravet. ",
         "type": "string"
        },
        "spt": {
         "description": "Eventuelt sluttpoengtall på tilleggspensjonen som er i bruk på (del)beregningen nøkkelinformasjonen gjelder for. ",
         "title": "Sluttpoengtall",
         "type": "object",
         "properties": {
          "poengrekke": {
           "title": "Poengrekke",
           "type": "object",
           "properties": {
            "pa": {
             "description": "Antall poengår totalt.",
             "type": "integer"
            },
            "pa_f92": {
             "description": "Antall poengår før 1992.",
             "type": "integer"
            },
            "pa_e91": {
             "description": "Antall poengår etter 1991.",
             "type": "integer"
            },
            "tpiFaktor": {
             "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
             "type": "number",
             "format": "double"
            }
           }
          },
          "sluttpoengtall": {
           "description": "Sluttpoengtall.",
           "type": "number",
           "format": "double"
          }
         }
        },
        "ypt": {
         "description": "Eventuelt sluttpoengtall ved yrkesskade på tilleggspensjonen som er i bruk på (del)beregningen nøkkelinformasjonen gjelder for. ",
         "title": "Sluttpoengtall",
         "type": "object",
         "properties": {
          "poengrekke": {
           "title": "Poengrekke",
           "type": "object",
           "properties": {
            "pa": {
             "description": "Antall poengår totalt.",
             "type": "integer"
            },
            "pa_f92": {
             "description": "Antall poengår før 1992.",
             "type": "integer"
            },
            "pa_e91": {
             "description": "Antall poengår etter 1991.",
             "type": "integer"
            },
            "tpiFaktor": {
             "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
             "type": "number",
             "format": "double"
            }
           }
          },
          "sluttpoengtall": {
           "description": "Sluttpoengtall.",
           "type": "number",
           "format": "double"
          }
         }
        },
        "opt": {
         "description": "Eventuelt sluttpoengtall med overkompensasjon tilleggspensjonen som er i bruk på (del)beregning nøkkelinformasjonen gjelder for. ",
         "title": "Sluttpoengtall",
         "type": "object",
         "properties": {
          "poengrekke": {
           "title": "Poengrekke",
           "type": "object",
           "properties": {
            "pa": {
             "description": "Antall poengår totalt.",
             "type": "integer"
            },
            "pa_f92": {
             "description": "Antall poengår før 1992.",
             "type": "integer"
            },
            "pa_e91": {
             "description": "Antall poengår etter 1991.",
             "type": "integer"
            },
            "tpiFaktor": {
             "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
             "type": "number",
             "format": "double"
            }
           }
          },
          "sluttpoengtall": {
           "description": "Sluttpoengtall.",
           "type": "number",
           "format": "double"
          }
         }
        },
        "anvendtTrygdetid": {
         "description": "Eventuelt anvendt trygdetid på (del)beregningen nøkkelinformasjonen gjelder for. ",
         "type": "integer"
        },
        "anvendtIBeregningen": {
         "description": "Informasjon om (del)beregningen ble brukt i fastsettelsen av totalbeløpet for beregningen. ",
         "type": "boolean"
        }
       }
      }
     },
     "sluttpoengtall": {
      "description": "Ved uføre, etterlatt og AFP blir det beregnet poengtall for fremtidige år for å komme frem til et sluttpoengtall som pensjonen skal beregnes etter",
      "title": "Sluttpoengtall",
      "type": "object",
      "properties": {
       "poengrekke": {
        "title": "Poengrekke",
        "type": "object",
        "properties": {
         "pa": {
          "description": "Antall poengår totalt.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_f92": {
          "description": "Antall poengår før 1992.",
          "type": "integer"
         },
         "pa_e91": {
          "description": "Antall poengår etter 1991.",
          "type": "integer"
         },
         "tpiFaktor": {
          "description": "Tidligere pensjonsgivende inntekt faktor.",
          "type": "number",
          "format": "double"
         }
        }
       },
       "sluttpoengtall": {
        "description": "Sluttpoengtall.",
        "type": "number",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "minstenivatilleggIndividuelt": {
      "description": "Minstenivatillegg individuelt netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "minstenivatilleggPensjonistpar": {
      "description": "Minstenivatillegg pensjonistpar netto. ",
      "type": "integer"
     },
     "yrkesskadegrad": {
      "description": "Angir yrkesskadegraden fra yrkesskadegrunnlaget som ble lagt til grunn for beregningen. Relevant ved yrkesskade og ifm UP, AP med tidligere UP og GJP. ",
      "type": "integer"
     },
     "fremtidigPensjonsgivendeInntektBruker": {
      "description": "Brukers fremtidige pensjonsgivende inntekt. ",
      "type": "integer"
     },
     "uforegrad": {
      "description": "Uføregrad. ",
      "type": "integer"
     }
    }
   }
  }
 },
 "required": [
  "kap20InfoList",
  "kap19InfoList",
  "afpPrivatInfoList",
  "afpOffentligInfoList",
  "AP67InfoList"
 ]
}

400 Bad Request

Ugyldig input i forespørselen.

401 Unauthorized

Ugyldig aksesstoken til tjenesten.

404 Not Found

Person ikke funnet.

500 Internal Server Error

Intern feil i tjenesten.

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}"
-H "fnr: "
-H "tp-nr: "
-H "AUTHORIZATION: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("fnr", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("tp-nr", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("AUTHORIZATION", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      var uri = "https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}&" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}");


      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("fnr", "");
      request.setHeader("tp-nr", "");
      request.setHeader("AUTHORIZATION", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}&" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("fnr","");
        xhrObj.setRequestHeader("tp-nr","");
        xhrObj.setRequestHeader("AUTHORIZATION","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"fnr"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"tp-nr"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"AUTHORIZATION"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'fnr' => '',
  'tp-nr' => '',
  'AUTHORIZATION' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'fnr': '',
  'tp-nr': '',
  'AUTHORIZATION': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("GET", "/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'fnr': '',
  'tp-nr': '',
  'AUTHORIZATION': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("GET", "/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.nav.no/pensjon/v1/vedtaksinformasjon/informasjon?fom={fom}')


request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['fnr'] = ''
# Request headers
request['tp-nr'] = ''
# Request headers
request['AUTHORIZATION'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body