Helserefusjon KUHR FKR hendelser

Mottak av FKR hendelser

Host

Query parameters

Headers

Request body

Authorization

Access token expires on:

Request URL

HTTP request