Helserefusjon eresept-utlevert api

lister utleverte virkestoff for en pasient med kryptert payload

Host

Query parameters

Headers

Request body

Authorization

Access token expires on:

Request URL

HTTP request