Arbeid Arbeidsavklaringspenger

Finn alle AAP-vedtak for en NAV-bruker i spesifisert tidsperiode.

Host

Query parameters

Headers

Request body

Authorization

Access token expires on:

Request URL

HTTP request